recupereaza parola
Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE - „Lucrezi bine, castigi bine!”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Organizatorul campaniei promotionale, „Lucrezi bine, castigi bine„ (in continuare numita "Promotia") este S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6207/1995, cod de inregistrare fiscala 7568475.

(2) Promotia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, avand obligatia de a notifica publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost realizata si informarea initiala (prin intermediul microsite-ului www.castigicubaumit.ro). Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.

(3) Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 15.03.2017 ora 00.00.00 – 15.09.2017 ora 23.59.59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.castigicubaumit.ro sau printr-o solicitare scrisa catre S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., Romania, Bucuresti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.castigicubaumit.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata si prin intermediul formularului de contact disponibil pe web-site-ul www.castigicubaumit.ro sau direct pe adresa info@castigicubaumit.ro sau la Info Line 0720BAUMIT (0720.228.648) numar cu tarif normal in reteaua Vodafone, intre orele 10:00 a.m. – 17.00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data de 15 martie 2017, au implinit varsta de 18 ani.

(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia
 • angajatii magazinelor partenere
 • angajatii Agentiilor implicate in desfasurarea campaniei promotionale
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei
 • de asemenea, rudele de gradul I si II ai categoriilor de persoane mentionate mai sus nu au dreptul de a participa la Campanie

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Prin Produse promotionale Baumit se va intelege: produse promotionale comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, marcate in exterior cu o eticheta promotionala razuibila sub forma de bulina (cerc).

Gama de produse participante la promotie:

 • Baumit Baumacol PremiumFuge - Chit de rosturi Premium - galeata de 2 si 5 kg
 • Baumit Baumacol FlexSpeed - Adeziv  flexibil rapid - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol FlexTop + Fibre - Adeziv flexibil Top - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol FlexUni- Adeziv flexibil - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol Bianco - Adeziv alb pentru piatra naturala - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol ProPlus - Adeziv pentru placaje ceramice portelanate la interior - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol Basic  - Adeziv gresie si faianta - sac de 25 kg
 • Baumit Baumacol Protect - Hidroizolatie pe baza de ciment cu adaos de polimeri - sac de 20 kg
 • Baumit FinoBello - Glet extrafin de ipsos - sac de 20 kg
 • Baumit FinoGrande- Glet de ipsos - sac de 20 kg
 • Baumit GlemaBrillant - Glet de ciment alb pentru interior si exterior - sac de 20 kg
 • Baumit FeinPutz - Tencuiala fina alba de interior - sac de 25 si 45 kg
 • Baumit FeinPutz Aussen - Tencuiala fina alba de exterior - sac de 25 si 45 kg
 • Baumit EdelPutz Special - Tencuiala decorativa minerala pe sistem termoizolant - sac de 25 kg
 • Baumit Edelputz – Tencuiala decorative mineral - praf de piatra - sac de 25 kg
 • Baumit Beton - Beton predozat universal - sac de 25 kg
 • Baumit PlanoFix 10 - Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA - sac de 25 kg
 • Baumit PlanoFix 5 - Adeziv pentru zidarie din BCA - sac de 25 kg
 • Baumit MM100 - Mortar pentru zidarie M100 - sac de 40 kg
 • Baumit MM 50 - Mortar pentru zidarie M50 - sac de 30 si 40 kg
 • Baumit MM 30 - Mortar pentru zidarie M30 - sac de 30 si 40 kg
 • Baumit Solido 225 - Sapa de ciment - sac de 30 si 40 kg
 • Baumit Solido 160 - Sapa de ciment in aderenta - sac de 30 si 40 kg
 • Baumit Nivello Quattro - sac de 25 kg
 • Baumit Nivello Duo- sac de 25 kg
 • Baumit MVR Uni- Tencuiala universala var-ciment alb - sac de 40 kg

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 (1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa achizitioneze minim un Produs promotional Baumit din gama de produse participante la campanie ce contine eticheta sub forma de bulina cu un cod unic promotional alcatuit din 7 caractere;
 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea codului unic de pe produsul promotional Baumit, participant la campanie  ce contine eticheta sub forma de bulina cu un cod unic promotional  prin oricare dintre cele 2 (doua) modalitati de inscriere in campanie si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute in prezentul regulament;
 • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata in Sectiunea 3 a prezentului regulament.
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila din Romania.

(2) Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

(a) Prin expedierea, in perioada 15.03.2017 – 15.09.2017, a unui SMS la numarul scurt 3715 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul unic promotional ce se regaseste pe bulina care trebuie decupata de pe ambalajul produsului.

(b) Online, prin introducerea codului unic promotional ce se regaseste pe bulina care trebuie decupata de pe ambalajul produselor promotionale si completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.castigicubaumit.ro.

Descarca regulamentul complet.